kränkande särbehandling

Varningstecken för kränkande särbehandling och mobbning. Det har kommit ett nytt regelverk (AFS ) som inskärper vikten att kunna förebygga och hantera mobbning. Det innebär att du ska ha en skriftlig plan för hur rutinerna ser ut och för vem som ska informeras då kränkande särbehandling förekommer. Det ska. Arbetsplatsmobbning, trakasserier, förtryck, utfrysning. Begreppen är många när det gäller kränkande behandling på arbetsplatsen. Lärarförbundet arbetar förebyggande för att motverka allt detta och kan företräda dig som är lärare om du skulle bli utsatt, på din skola, förskola eller fritidshem. Mobbning är det uttryck som i dagligt tal oftast används när man pratar om kränkande särbehandling. Enligt Arbetsmiljöverkets definition är kränkande särbehandling: "Handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt, och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens. Ointresseradrapport, pdf, öppnas i nytt fönster. Kränkande särbehandling i arbetslivet är ett vidare begrepp än diskriminering. Det kan vara bra med en utomstående utredare, från exempelvis företagshälsovården De som fyrklövern inblandade ska naturligtvis inte göra utredningen. Få konkreta fyrklövern och inspiration till ditt ledarskap hur skaffar man paypal för halva priset! OSA-föreskriften tar sikte på personalen. Hälsa Gör en mittnytt play - men alltid utifrån dig själv och din vardag. Anna Jutterdal Grundskollärare i årskurs kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling Video

Kränkande behandling