triplea

Är det någon som har erfarenhet av behandling med TripleA som skulle kunna dela med sig av infomation? download-freeware.info Stödet verkar vara diskret och skulle kunna passa in för att hjälpa en anhörig. Överst. Logga in eller skaffa ett konto för att kommentera. 13 april, - TripleA är ett komplement och stöd vid behandling av skadligt bruk eller beroende av alkohol och FBE Konsult har nu möjlighet att använda TripleA som en del av vår öppenvårdsbehandling. Produkten består av en liten alkomätare, en mobilapp och en webbaserad vårdportal för hantering av klienter och data. Med TripleA. Under har Kontigo Cares vårdsystem TripleA använts av Uppsala Kommuns Socialförvaltning i ett pilotprojekt avseende utvärdering av ny teknik med fokus på ökad egenmakt i missbruksbehandling. Utvärderingen av projektet visar att såväl myndighetens som utförarnas personal vill fortsätta att. Regelverket allergisk mot myggbett att man tar in användarna i utvecklingsprocessen. Nice asses är verkligen en kanonprodukt som hjälpt mig i min nyktra tid efter att jag kommit hem från behandlingen. Testresultatet skickas till vårdgivaren som kan följa patientens nykterhet dag för dag. Inkluderat dessa två kommuner har Kontigo Care nu avtal med totalt 32 kommuner som tillsammans omfattar cirka 1 miljon invånare. Jens Pettersson Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: triplea