big bang explosion

stora smällen (från engelska 'big bang'), benämning på den händelse då universum enligt vissa kosmologiska modeller föddes för cirka 13,8 miljarder år sedan, och därefter utvecklades Termen stora smällen är inte särskilt lyckad; det är i modern kosmologi inte fråga om en explosion av materia ut i en tom rymd utan. Ett av de stora missförstånden kring Big Bang är att det var en explosion som ägde rum i en redan existerande rymd. Så var inte fallet. Vid Big Bang skapades både tid och rum. Före Big Bang fanns inget universum. Vi kan bäst förstå detta genom en analogi, där universum jämförs med en ballong som. Termen Big Bang i sig är dock något missvisande då det inte handlar om en explosion av materia i en tom rymd utan istället om en expansion av rummet som materian befinner sig i. Grunden till Big Bang-teorin lades redan av den ryske och sovjetiske matematikern Aleksandr Fridman och oberoende av den  ‎Universums uppkomst · ‎Observationer som stödjer · ‎Inflation · ‎Inte en utan flera? big bang explosion

Efter att: Big bang explosion

Lavastenar 21
Big bang explosion Indignation
3 KUNDTJÄNST ÖPPETTIDER Handelsbanken valutakurser

Big bang explosion Video

The BIg Bang Explosion VIdeo (((Must Watch)))