sjukresa

Om du inte kan resa med allmän kollektivtrafik till vården, till exempel med buss och tunnelbana, kan du ha rätt att bli beviljad sjukresa med taxi, rullstolstaxi eller egen bil. Det är alltid det medicinska behovet som styr om du har rätt till sjukresa och det är den som ger dig vård som bestämmer. Här får du veta mer om vad som. Beställning av sjukresor. Telefonnummer 90 Till beställningscentralen ringer du som patient eller vårdgivare för att beställa taxi, akuttaxi och plats på sjukresebussen. För att kunna beställa sjukresetaxi till planerade vårdbesök krävs att du har ett kundtillstånd. Gör alltid beställningen senast dagen innan, tidigast. Sjukresor gäller endast resor mellan hemmet och vårdgivaren eller mellan vårdgivare. Alla sjukresor grundar sig på en medicinsk bedömning.

Sjukresa - lrdag kliver

Resa med egen bil För att få ersättning för resa med egen bil måste den som ger dig vård utfärda ett tillstånd som ska skickas till Kundservice för färdtjänst, Box , 25 Stockholm. Läs mer om Kortlös Reskassa här. Ersättning under kronor utbetalas senast inom ett år. För att resa med taxi eller specialfordon behöver du det blå sjukresekortet. Du skickar kvittot och blanketten till Kundservice för färdtjänst, Box , 25 Stockholm. Om du har ett giltigt färdtjänsttillstånd: Sjukresor i Stockholms län Skriv ut ca 6 sidor Stäng. sjukresa