att gå i borgen

Tänker du gå i borgen åt någon som vill låna pengar utan fast inkomst? Vi ger dig all info du behöver innan du blir borgensman. Vi får ofta frågor om borgensansvaret. Här reder vi ut begreppen. Allmänt om borgensbegreppet. Att gå i borgen innebär att man påtar sig en förpliktelse gentemot en fordringsinnehavare (”Borgenären”) att betala annans (”Gäldenärens”) skuld om denne inte själv gör det. Syftet med en borgensförbindelse. Enkel borgen innebär att borgensmannen endast blir skyldig att betala skulden om gäldenären inte kan betala skulden, och inte heller har tillgångar som går att utmäta genom försäljning. Proprieborgen är en starkare förbindelse vilket innebär att borgensmannen står i likvärdig skuld till borgenären som gäldenären. Det hjälper dig om du har krediter på dig och om du behöver enklare ekonomisk hjälp. Numera börjar det även bli allt vanligare med att gå borgen i vanliga bostadssammanhang. Som breadband2 ovan är det viktigt att du som borgensman vet vilket åtagande du ger dig in på. Om denne har en betalningsanmärkning är det klokt 6v batteri ta reda lite mer om vad mokonomen gäller. Lån med borgenär innebär att någon endast får låna pengar ifall någon annan går i borgen för ett låntagande såsom bolån eller ett vanligt banklån i samband med exempelvis hus, villa eller bostadsrätt. att gå i borgen