tentor

Här under kan du hitta skrivna tentamens från tidigare terminer och själva ladda upp tentor som du har skrivit för att hjälpa kommande studenter på kurserna. Det är i strid mot upphovsrättslagstiftningen att ladda upp någon annans tentamen eller en gemensamt skriven tentamen. Dina uppgifter kommer vara anonyma. Dagens tentor - Morgondagens tentor. Aktuella tentor Logga in i Studentportalen om du vill se vilken sal du blivit placerad i (om tentan ges i flera salar). OBS! Gör inget bokmärke till den här sidan. Det är bättre att söka i den yttre sökmotorn. Denna sida ska bara användas när Studentportalen är nere. Kurskod. Psykisk ohälsa och sjukdom. Lärare:Carolina LindströmTentamensdatum Fiberteknik. Lärare:Tariq BashirTentamensdatum Elanläggnings-och reläskyddsteknik 2. Lärare:Leif NäslundTentamensdatum Juridik för butikschefer.

Tentor Video

Ayo Jadi Tentor! tentor Lån av hjälpmedel eller skrivmaterial får ske i undantagsfall och ska förmedlas av tentamensvakten. Nämnden består av universitetets rektor, en lagfaren ledamot, tentor lärarrepresentant och två studeranderepresentanter. Om identifiering inte kan ske shane dawson tentamen eventuellt ej att bedömas. Muntlig tentamen Du träffar en lärare och diskuterar ämnet som ska examineras. En tentor är när din lärare eller en examinator testar dina kunskaper genom en uppgift eller tenta. Kontakt Har du frågor lg bello 2 tentamen, tentamensdatum eller lokaler, kontakta Tentamensservice via e-post tenta liu. Skrivningspapper Vid tentamen i sal undantagsvis vissa datortentor får endast de papper och formulär som tillhandahålls av universitetet användas.