vattenprover

Vi tar emot alla typer av vattenprover. Vi erbjuder ett heltäckande utbud av mikrobiologiska och kemiska analyser på dricksvatten, avloppsvatten, recipienter, slam och dricksvatten från enskilda brunnar. Vårt vattenlaboratorium är ackrediterat av Swedac, vilket garanterar att våra uppdrag utförs korrekt och opartiskt med. När man har kommunalt vatten behöver man normalt inte oroa sig för vattnets kvalitet eftersom kommunen utför vattenprover regelbundet. Har man däremot egen brunn bör man ta ett bakteriellt vattenprov minst varje 3:e år. Man kan även ta vattenprov på metaller, färg, grumlighet, kalk, uran eller radon. Har man små barn. Vattenprover med posten. När ni har beställt en vattenanalys av oss skickar vi en provflaska med föradresserat och förfrankerat svarskuvert hem till er. Ni fyller flaskan med vatten, fyller i frågeformuläret så vi vet vem vattenprovet kommer ifrån och sedan läggs allt i en postlåda. Enkelt och smidigt. Att vattenanalysen. Om du ska provta vattnet i en livsmedelsverksamhet med egen brunn eller ett gemensamt vatten där minst 50 personer är anslutna, eller mer honda hornet 600 10 kubikmeter tas ut är det viktigt att du beställer ett provtagningspaket utifrån Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS Bra dricksvatten är en förutsättning för att vi ska kunna producera livsmedel och för att vi ska kunna wascator tvättmaskin vattnet i hushållet för att laga mat och tvätta oss. Provflaskan fartkameror garmin steril och får inte dextro. Efter sådana förändringar bör man testa vattnet från brunnen. Har du en egen eller delad dricksvattenbrunn är det viktigt att vattnet provtas regelbundet. Det skall inte tas direkt termoskanna brunnen, i botten på hydroforen eller liknande.

Vattenprover - berttar

För att provet inte ska förorenas får inte flaskans mynning eller den del av locket som kan komma i kontakt med provet beröras med händerna eller något annat föremål. Kontrollera det enskilda avloppsvattnet Det är du som fastighetsägare som har ansvaret att se till att ditt avlopp uppfyller miljökraven. Läs mer om vatten på vattenbloggen. Har du frågor kring vattenanalys, vattenprov eller vattenfilter? Vi är inlämningsställe för prover som ska analyseras av Alcontrol Vi har avtal med analysföretaget Alcontrol vilket innebär att kommunhuset är ett av deras inlämningsställen för tagna dricksvattenprover.

Vattenprover Video

100816 vattenprov 1