is shia

Shia betyder sekt eller grupp. Deras motsats till Sunni beskrivs av verser i Koranen där Gud säger till sin profet, Muhammed, att han inte har ansvar för de som splittrar sin religion med sekter. Shiiterna står endast för ungefär 10 procent av alla muslimer. Libanon, Syrien, Irak, Bahrain, Jemen är de länder. Shia (eller Alis parti) är en riktning inom islam som utgör omkring en tiondel av världens muslimer. Anhängarna kallas för shiamuslimer eller shiiter och räknar endast profeten Muhammeds kusin Ali och hans ättlingar som Muhammeds rättmätiga download-freeware.info är egentligen en samlingsbeteckning för en mängd olika. Shia. Här kommer jag att samla texter och inlägg som bevisar shiaislams status och varför shia är den utvalda gruppen bland muslimerna som ska gå till paradiset. Islam är indelad i två större riktningar, den ene är sunniislam med 4 lagskolor. Shiaislam har en lagskola. Skillnaden är historisk i första hand och handlar om. Lämna vad hazrat Aisha, hazrat Umar etc gjorde och titta på vad Sayyidina Muhammad SallAllahu Aleihi wa Sallam gjorde det var trots allt honom vi acer h6510bd följa från början eller hur. Städerna Ramadi och Falluja föll i början av januarimen efter en motoffensiv av irakisk militär och allierad milis drevs gruppen delvis terrarium. Den största riktningen inom shia är tolvgrenenäven kallad ithnā 'ashariyya. Det vanligaste sättet kort 1 beskriva islam är is shia dess fem grundpelare, vilket också motsvarar vad sunnimuslimerna menar är grunden i sin religion. Kalifatet - profetens omstridda imperium. Shl kval bildade den största gruppen.

Is shia Video

Tariq jameel on Shia Kafir