paradox exempel

Paradoxer skapar liksom illusioner eller chimärer. Men vad har vi förstått nu? Jo, ordlistans första definition (skrolla upp om du har glömt den!). Det är den absolut vanligaste betydelsen av ordet paradox. För att förstå mitt inledande exempel behöver vi läsa vidare i ordboken. Så här står det en bit längre ner. Skulle någon kunna berätta för mig vad en paradox är. Kopiera helst inte från wiki, för tvivlar starkt på Enkelt kan du tänka att en paradox är något som varken kan vara sant eller falskt. Liksom att två helt motsatta grejer sker på en Ett jättebra och roligt exempel har du här: download-freeware.info paradox - betydelser och användning av ordet. något som verkar orimligt eller motsägelsefullt men likväl kan vara verkligt eller sant, till exempel 'en talande tystnad' || -en; -er Det kan verka som en paradox att de rödgröna ligger så lågt i opinionsmätningarna med tanke på utvecklingen i Norge de senaste åtta åren. paradox exempel