dnb nordic technology

download-freeware.info E-post info: [email protected] download-freeware.info DNB Nordic Technology byter namn till DNB Teknologi och får nytt jämförelseindex. Vi önskar med detta brev vidareförmedla information till dig som vi erhållit från DNB Asset Management AS som är fondbolag för DNB:s Norgeregistrerade. Diskussion och forum - följ diskussionerna i DNB Nordic Technology på Shareville. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan.

Dnb nordic technology - trodde

Ett lågt tal kan innebära att aktien är undervärderad i förhållande till vad företagets tillgångar skulle vara värda om företaget såldes ut. Nyckeltal Snitt för fond Snitt för kategori. Branschfonderna växer snabbare trots nedläggningar. Stopptid Innan denna tidpunkt under handelsdagen behöver du ha lagt din order för att uppgifterna nedan ska gälla. Normalt används ordet 'allokering' om de breda tillgångsklasserna aktier, obligationer, kontanter, fastigheter, guld, etcetera. För aktiefonder redovisas på den vertikala axeln den genomsnittliga storleken på de bolag som ingår i portföljen baserat på aktiernas börsvärde, indelad i små bolag, medelstora bolag och stora bolag. Syns på kontot köp Anger den händel som du normalt sett ser fonden på ditt konto. Cookies är data i form copenhagen text som sparas i användarens webbläsare. Köp Mån Den här fonden går inte att handla hos oss, men du kan få information om den i fondguiden. Hans rydberg K Period D Högsta Lägsta Stochastic används som en momentumindikator för att se om en aktie är överköpt eller översåld. Western Digital, som verkar inom datalagring, steg boozt.se kläder att bankomat.se i förväg indikerat om goda kvartalsresultat.